Αρχική | Ανακοινώσεις | Επικοινωνία   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Χαιρετισμός Προέδρου

Φίλες και φίλοι,
σας καλωσορίζω στον ιστότοπο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Έδεσσας.
Στόχος του ιστότοπου είναι αφενός η παροχή ενημέρωσης προς τους πολίτες, που ταυτόχρονα είναι και καταναλωτές των υπηρεσιών της επιχείρησης, και αφετέρου η δημιουργία ενός χρήσιμου εργαλείου για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
Η ΔΕΥΑ Έδεσσας διαχειρίζεται έναν από τους βασικούς πυλώνες της δημοτικής πολιτικής στο Δήμο Έδεσσας: το νερό.
Στρατηγική επιλογή μας είναι να διαχειριστούμε αυτό το αγαθό με σύνεση, ενώ ταυτόχρονα καλούμαστε να δείξουμε το σεβασμό που απαιτείται τόσο στους καταναλωτές, όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Η σύγχρονη τεχνολογία βοηθά προς την κατεύθυνση αυτή και οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας βελτιώνονται συνεχώς, παρά το γεγονός ότι η μεγάλη οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα δυσκολεύει αυτή την προσπάθεια.
Η διοίκηση και το στελεχιακό δυναμικό της ΔΕΥΑ Έδεσσας, μαζί με τους πολίτες – καταναλωτές, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προς την κατάκτηση των στόχων που έχουμε θέσει. Είναι μία δυναμική προσπάθεια στην οποία θέλουμε συμμέτοχους όλους τους πολίτες, γιατί το νερό είναι ζωή και οφείλουμε να το διαφυλάξουμε.

Κατερίνα Ζδρου
Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας ©2012