Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Έδεσσας

Το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Έδεσσας αποφάσισε ομόφωνα στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 20η Νοεμβρίου  2019 την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) αποτελούμενο από τα παρακάτω Τακτικά Μέλη:

 Χατζόγλου Ιωάννης - Δημ. Σύμβουλος Αναπλ. Λαμπρόπουλο Κωνσταντίνο
 Ιατρίδου Νατάσα - Δημ. Σύμβουλος  Αναπλ. Πασχάλη Αλέξανδρο
Σαμλίδη Μιχάλη - Δημ. Σύμβουλος Αναπλ. Μουράτογλου Ιωάννη
Κατσάρα Μαρία - Δημ. Σύμβουλος  Αναπλ. Γιώγα Δημήτριο
Μούκα Σωτήριο - Δημ. Σύμβουλος  Αναπλ. Γκιούρο Φίλιππο
Τζιάκο Δημήτριο - Δημ. Σύμβουλος  Αναπλ. Γάτση Χρήστο
Δελή Αθανάσιο - Δημ. Σύμβουλος  Αναπλ. Θωμά Ευάγγελο
Κουκούλη Αθανάσιο - Εκπρόσωπος εργοληπτών  Αναπλ. Μπογδάνη Ιωάννη
Λυσίτσκα Μαρία - Εκπρόσωπος εργαζομένων Αναπλ. Παπαστεφάνου Ευάγγελο
Καρατσώρη Θεανώ - Δημότισσα Αναπλ. Τζήγκα Γεώργιο
Πασιαλή Πέτρο - Δημότης Αναπλ. Σεραφείμ Γεώργιο

Αριθμός απόφασης : 346/2019

Επίσης στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας εκλέχτηκε ομόφωνα η νέα επιτροπή με πρόεδρο τον κ. Χατζόγλου Ιωάννη και αντιπρόεδρο τον κ. Μούκα Σωτήριο.