Τηλεφωνικό Κέντρο ΔΕΥΑ Έδεσσας

Εξυπηρέτηση Καταναλωτών

Καλώντας μας στο τηλεφωνικό κέντρο πληκτρολογήστε τον Αριθμό 1 ή 2.
+30.23810-25555 Εσωτ. 1
+30.23810-25555 Εσωτ. 2

Τεχνική Υπηρεσία

Καλώντας μας στο τηλεφωνικό κέντρο πληκτρολογήστε τον Αριθμό 3 ή 4.
+30.23810-25555 Εσωτ. 3
+30.23810-25555 Εσωτ. 4

Λογιστήριο

Καλώντας μας στο τηλεφωνικό κέντρο πληκτρολογήστε τον Αριθμό 5.

+30.23810-25555 Εσωτ. 5