Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Έδεσσας

Τις οφειλές σας προς την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) μπορείτε να πληρώσετε:

  1. Στο ταμείο της Δημοτικής επιχείρησης
    (Λεωφ. 18ης Οκτωβρίου 18, Έδεσσα) Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30 -13:30.
  2. Μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.
  3. Στα ΕΛΤΑ.