Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Έδεσσας

Βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

Λόγω βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στην περιοχή Καρκάγια υπάρχει αδυναμία παροχέτευσης νερού στο δίκτυο ύδρευσης. Υπάρχει κίνδυνος χαμηλής πίεσης ή ακόμα και διακοπής νερού στην πόλη της Έδεσσας μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.
Τα συνεργεία της ΔΕΗ βρίσκονται στην περιοχή από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το πρόβλημα και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη.
 
deyaedessas